ضربه حمله تروریستی کاتالونیا به سهام صنعت گردشگری در اروپا – ممبر ساز تلگرام

حملات تروریستی اسپانیا بازارهای اروپایی را به لرزه درآورده و هراس از کاهش گردشگران، باعث شده سهام خطوط هوایی، هتلها و سازمانهای مسافرتی سقوط کند

ادامه مطلب...